I don’t chase dreams, I hunt goals


I don't chase dreams, I hunt goals - Conor McGregor Mấy hôm trước đọc được câu nói này của Conor McGregor thì mình có vài luồng suy nghĩ. Đối với mình, mơ là những điều xa xôi, khó với tới; là những khát khao, mong ước của con người; tuy không rõ ràng nhưng lại góp phần … Continue reading I don’t chase dreams, I hunt goals

Message Queue: Best practise


Những thông tin dưới đây là được tổng hợp theo kinh nghiệm “mắc phải” Queue càng ngắn càng tốt Việc queue dài là do khối lượng message được bắn lên queue nhanh và nhiều hơn khả năng của consumers có thể xử lý. Càng nhiều message trên queue thì càng tốn RAM, RabbitMQ sẽ tiến … Continue reading Message Queue: Best practise